AIM Általános Biztosító Zrt. f.a.
1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11.
Telefon: 06-1-461-0540
Fax: 06-1-461-0541
E-mail: ugyfelszolgalat@aimico.eu


choose your language -> vyberte svůj jazyk -> Wybierz swój język -> Scegli la lingua -> Vyberte svoj jazyk ->     get_adobe_reader

Tájékoztató

Tájékoztató az AIM Általános Biztosító Zrt. „f.a.” hitelezői számára 2017. 05. 05.Budapest, 2017. május 05. – A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. tájékoztatja az AIM Általános Biztosító Zrt. „f.a.” hitelezőit, hogy a Fővárosi Törvényszék a közbenső felszámolási mérleget és a kapcsolódó részleges vagyonfelosztási javaslatot végzésével jóváhagyta. Részleges vagyonfelosztásban kizárólag a jogszabályban és a bíróság végzésében meghatározott hitelezők részesülnek.


A Fővárosi Törvényszék 12.Fpk.7406/2013/116. számú végzésével, az AIM Általános Biztosító Zrt. „f.a.” (AIM) 2015. június 30-i fordulónapi közbenső felszámolási mérleget és a kapcsolódó részleges vagyonfelosztási javaslatot jóváhagyta. A törvényszék a jóváhagyó végzést minden hitelezőnek postai úton küldi meg. A felszámoló ezúton tájékoztatást nyújt az érintetteknek az eljárás további menetéről, illetve az elfogadott mérlegről és a kapcsolódó vagyonfelosztási javaslatról.


A jóváhagyó végzés értelmében a 2015. június 30-i fordulónappal készült közbenső felszámolási mérleg alapján azok a hitelezők részesülnek részleges vagyonfelosztásban - a biztosítási ágazati jogszabályban foglalt sorrendiségre tekintettel -  akik a felszámolás kezdő időpontjáig bekövetkezett biztosítási események alapján elismert szolgáltatások jogosultjaiként hitelezői igénnyel rendelkeznek. 


Felhívjuk a Tisztelt hitelezők figyelmét, hogy a jóváhagyó végzés kizárólag ezen kielégítésben részesülő hitelezők felsorolását tartalmazza, az nem a teljes körű hitelezői nyilvántartás. Azon hitelezők, akik a jelen közbenső mérleg alapján nem kapnak kielégítést, és ezért a jóváhagyó végzésben nincsenek feltüntetve, természetesen továbbra is szerepelnek a felszámoló által vezetett hitelezői nyilvántartásban. 


Tájékoztatjuk a Tisztelt hitelezőket, hogy a jóváhagyó végzésben meghatározott hitelezők számára a végzés jogerőre emelkedését követően kerülhet sor a kifizetésre.


Az AIM felszámolási eljárásában – a jelen közbenső mérleg szerinti kifizetésen túlmenően – hitelezői igény kielégítésre a pénzügyi fedezet függvényében, egy következő közbenső mérleg és/vagy a zárómérleg alapján lesz lehetőség. 


Az AIM felszámolási eljárásról a felszámoló folyamatosan tájékoztatást nyújt minden érintett számára. 


Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.
Notification for the creditors of AIM Általános Biztosító Zrt. „f.a.” May 5th 2017Budapest, May 5th 2017 – Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. hereby notifies the creditors of AIM Általános Biztosító Zrt. „f.a.”that the Municipal Court (Fővárosi Törvényszék) has approved with his resolution the interim liquidation balance sheet and the partial divison of property. Only the creditors shall participate in the partial division of property that are determined by the applicable legal regulation and the court’s resolution.


The Municipal Court has with his resolution n. 12.Fpk.7406/2013/116. approved the interim liquidation balance sheet of June 30th 2015 and the partial division of property of AIM Általános Biztosító Zrt. „f.a.” (AIM) The court shall send his resolution of approval to all creditors by post. The liquidator hereby informs the interested parties about the further steps of the procedure, of the approved balance sheet and the partial division of property.


According to the resolution of approval and based on the interim balance sheet of liquidation of June 30th 2015 those creditors shall participate in the partial division of property – also considering the applicable legal regulations of the insurance business – that are considered creditors of approved services based on insured events occured until the commencement date of the liquidation process. 


We hereby call your attention to the fact that the resolution of approval contains only the list of these participating creditors and shall in no way be interpreted as the full list of the registered creditors. Those creditors that shall not participate in the partial division of property according to this interim balance sheet and therefore are not listed in the resolution of approval shall remain registered in the liquidator’s registry of creditors.


We hereby inform the creditors that the payment to the creditors listed by the resolution of approval may be performed once the resolution becomes non-appellable.


In the liquidation process of AIM – further to the payment performed according to this interim balance sheet – the fulfillment of any other creditors’ claim may be possible subject to the existance of the necessary financial means and based on a further interim and/or closing balance sheet.


The liquidator provides continuous information of the liquidation process for all interested parties. 


Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.
Tájékoztató az AIM Általános Biztosító Zrt. ”f.a.” felszámolásáról 2016. 09. 08.

Budapest, 2016. szeptember 08. – A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. tájékoztatja az AIM Általános Biztosító Zrt. ”f.a.” érintettjeit, hogy a felszámoló benyújtotta a közbenső mérleget és mellékleteit az eljáró törvényszék részére, és a végzés jogerőre emelkedése után megteszi a szükséges intézkedéseket.

A felszámoló tájékoztatja a Tisztelt Érintetteket, hogy 2015. június 30-i fordulónappal elkészítette az AIM Általános Biztosító Zrt. ”f.a.” közbenső mérlegét és mellékleteit – ennek keretében a részleges vagyonfelosztási javaslatot –, melyet postai úton megküldött a regisztrált hitelezőknek.

A felszámoló a közbenső mérleget és mellékleteit 2015. augusztus 11-én benyújtotta jóváhagyásra az eljáró törvényszék részére.

A törvényszék a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényben (Csőd tv.) foglaltaknak megfelelően a közbenső mérleg jóváhagyásáról vagy elutasításáról végzésben rendelkezik, amelyet a regisztrált hitelezők részére közvetlenül postai úton megküld.

A felszámoló a szükséges intézkedéseket csak a végzés jogerőre emelkedését követően tudja megtenni.

Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.

Tájékoztató az AIM Általános Biztosító Zrt. f.a. regisztrált hitelezői részére

Tisztelt Hitelezők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a felszámoló 2015.06.30-i fordulónappal elkészítette az AIM Általános Biztosító Zrt. f.a. közbenső mérlegét és annak szöveges jelentését, melyet postai úton megküldött a regisztrált hitelezők és az eljáró törvényszék részére. A közbenső mérleg elbírálása jelenleg folyamatban van.

Az eljáró törvényszék a közbenső mérleg jóváhagyásáról végzésben rendelkezik, mely a regisztrált hitelezők részére közvetlenül a törvényszékről kerül megküldésre.

A végzésben foglaltaknak a felszámoló annak jogerőre emelkedését követően tud intézkedni.

Tisztelettel:

AIM Általános Biztosító Zrt. f.a.

Budapest,2016.február

Information for the registered creditors of AIM Általános Biztosító Zrt. f.a.

Dear Creditors!

We hereby inform you that the liquidator has prepared the interim balance sheet and report of AIM Általános Biztosító Zrt. f.a. with the effective date of June 30th 2015 that has been sent by post to the registered creditors and the competent court.

No decision has been made yet over the interim balance sheet.

The competent court shall make a decision over the approval of the interim balance sheet that will be sent directly by the court to the registered creditors .

The liquidator shall be entitled to execute the deliberation once it becomes finally binding.

Sincerely:

AIM Általános Biztosító Zrt. f.a.

Budapest, February 2016

Informazione per i cerditori registrati di AIM Általános Biztosító Zrt. f.a.

Gentilissimi Creditori

Con la presente vi informiamo che il liquidatore abbia preparato il bilancio interim di AIM Általános Biztosító Zrt. f.a. con effetto di 30 Giugno 2015 e lo abbia inviato per posta ai creditori registrati nonché lo abbia consegnato alla corte competente.

La delibera sul bilancio interim é ancora in corso.

Il liquidatore sará in grado di eseguire la delibra se é passata in giudicato.

Cordialmente:

AIM Általános Biztosító Zrt. f.a.

Budapest, lí xxx Febbraio 2016

Emlékeztető

A jobb oldalon található linkre kattintva letöltheti az AIM Általános Biztosító Zrt. f.a. hitelezőinek tájékoztatásáról, 2014. szeptember 30-án tartott hitelezői gyűlésről készült emlékeztetőt.

Budapest, 2014.10.15.

emlékeztető letöltése

Tájékoztatás a felszámolás elrendeléséről

A Fővárosi Törvényszék 12.Fpk.01-13-007406/3. számú végzésével elrendelte az AIM Általános Biztosító Zrt. v.a. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11.) felszámolását. A kijelölt felszámoló a Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft. A felszámolás kezdő időpontja: 2014. február 28. A cég felszámolása a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.), valamint a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény (a továbbiakban: Bit.) alapján folyik.

Hitelezői követelés bejelentése

A hitelezők hitelezői igényüket a felszámolást elrendelő végzés Cégközlönyben való közzétételét (2014. február 28.) követő 60 napon belül jelenthetik be a felszámolónak.

A felszámoló részére küldendő bejelentésen tüntessék fel: „KÖVETELÉS BEJELENTÉSE”. A bejelentés akkor is szükséges, ha a követelés már a végelszámoló részére bejelentésre került, illetve ha a céggel szemben a követeléssel kapcsolatban hatósági, vagy bírósági eljárás van folyamatban.

követelés bejelentése

Hitelezői követelés bejelentésére előírt határidő elmulasztásának jogkövetkezménye

A Bit. 222. § (4) bekezdése szerint, biztosító felszámolása során a hitelezők a felszámolást elrendelő bírósági végzés Cégközlönyi közzétételétől számított 60 napon belül kötelesek követeléseiket bejelenteni. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Azon hitelezők esetében, akiknek állandó lakóhelye, székhelye vagy fióktelepe az Európai Unió másik tagállamában található, az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában történő közzétételéhez fűződnek a hitelezői igény bejelentésére, illetve annak elmulasztására vonatkozó joghatások.

Tájékoztatás azon hitelezők részére akik nem biztosítási szerződésből eredő követelést kívánnak érvényesíteni

Azon követelések, amelyek nem biztosítási szerződésből (egyéb követelések) erednek, azok bejelentésére és nyilvántartásba vételére a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) előírásai az irányadók, azaz a Cstv. 46. § (7) bekezdése szerint a nyilvántartásba vételhez regisztrációs díj fizetése szükséges.

Erre tekintettel ahhoz, hogy a felszámoló a bejelentett egyéb követeléseket (pl. ügyvédi díj, postaköltség, egyéb költség) nyilvántartásba vegye, a hitelezőnek a követelése 1%-át (de minimum 5.000 Ft-ot maximum 200.000 Ft-ot) a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Hivatala 10032000-01483013-24000004 számú számlájára regisztrációs díj címén meg kell fizetnie. Az átutalás közleményében a felszámolást elrendelő végzés számát 12.Fpk.01-13-007406 fel kell tüntetnie.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a követelések bejelentésére nyitva álló 60 napos határidő jogvesztő jellegű, ezért ezen határidőn belül a regisztrációs díjat is be kell fizetni.

A nem biztosítási szerződésből eredő követelések akkor kerülnek nyilvántartásba vételre, ha a hitelező a regisztrációs díj 60 napon belül történő megfizetését igazolja a felszámolónak.


 

Notice on order of the obligatory liquidationn

The Metropolitan Court (Fővárosi Törvényszék) has ordered with its resolution No 12.Fpk.01-13-007406/3. the obligatory liquidation of AIM Általános Biztosító Zrt. „v.a.” (AIM General Insurance Private Company Limited by shares „under voluntary liquidation” hereinafter Insurer) (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11.). The appointed liquidator is Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft. The commencement date of the obligatory liquidation: February 28th 2014. The obligatory liquidation process shall take place according to the regulations of the Act No. XLIX. of 1991 on bankruptcy and obligatory liquidation (Cstv.) and Act No. LX. of 2003 on insurers and insurance activity (hereinafter Bit.).

Presenting creditor’s claim

Creditors may announce their creditors’ claims to the liquidator within 60 days from publication of the resolution on launching obligatory liquidation proceeding in the Company Gazette (April 12th 2014 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content).

The creditor’s claim announcement shall include the following: „KÖVETELÉS BEJELENTÉSE” (announcement of claim). Submission of the announcement is needed also if the claim has been already presented to the liquidator in the voluntary liquidation process or is subject of an authority or court proceeding that has been launched against the Insurer.

presentation of creditor’s claim

Consequence of missing the deadline defined for presenting creditor’s claim

According to paragraph (4) article 222 of Bit. during the liquidation of an insurer, the creditors must announce their claims within 60 days of the publication of the court ruling ordering liquidation. This deadline shall apply with prejudice. For creditors whose permanent residence, registered seat or branch is in another member state of the European Union legal consequences of announcing or missing the announcement of creditor’s claim shall apply by publication in the Official Journal of the European Union.

Notification for the creditors that whish to present claims not resultant from an insurance contract

For the presentation and registration of claims that do not result from an insurance contract (other type of claims) regulations of Act No XLIX on bankruptcy and liquidation (Cstv.) shall be applicable that is to say according to paragraph (7) of article 46 of Cstv. the registration is subject to the payment of a registration fee.

Considering the above mentioned in order to have the liquidator register your other type of claim (i.e. attorney’s fee, postal costs, other costs) the creditor shall pay 1% (but minimum 5000,-HUF and maximum 200,000,-HUF) of the claim as registration fee by transferring this amount to the account No 10032000-01483013-24000004 of Fővárosi Törvényszék Gazdasági Hivatala (Finance Office of the Metropolitan Court). The resolution number (12.Fpk.01-13-007406) of the liquidation process shall be indicated by the bank transfer.

We call your attention that the 60 day deadline for presenting a creditor’s claim shall apply with prejudice, for this the registration fee shall be paid within the same deadline.

Claims not resultant from an insurance contract shall be registered if the creditor certifies to the liquidator the payment within 60 days of the registration fee.


 

Oznámení o nařížení likvidace

Soudní Tribunál Hlavního Města ve svém rozhodnutí č. 12.Fpk.01-13-007406/3. nařídil likvidaci společnosti AIM Általános Biztosító Zrt. (se sídlem 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11.). Jmenovaným likvidátorem je společnost Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft. Termín zahájení likvidace: 28. února 2014 Likvidace společnosti se provádí na základě Zákona č. XLIX z r. 1991 o konkurzním a likvidačním řízení (dále jen ZK), resp. na základě Zákona č. LX z r. 2003 o pojišťovnách a pojišťovnictví (dále jen ZoP).

Přihlášení věřitelské pohledávky

Věřitelé můžou své pohledávky přihlásit likvidátorovi do 60 dní (April 12th 2014 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content) od zveřejnění soudního rozhodnutí o nařízení likvidace ve Věstníku firem.

Na přihlášení zasílaném likvidátorovi uveďte text: „PŘIHLÁŠENÍ POHLEDÁVKY”. Přihlášení je potřebné i v případě, že pohledávky byly likvidátorovi přihlášeny, resp. je proti firmě v souvislosti s pohledávkou vedeno správné nebo soudní řízení.

přihlášení pohledávky

Právní následky nedodržení předepsaného termínu pro přihlášení věřitelské pohledávky

Na základě §. 222. odst. (4) ZoP, při likvidaci pojišťovny jsou věřitelé povinni přihlásit své pohledávky do 60 dní od zveřejnění soudního rozhodnutí o nařízení likvidace ve Věstníku firem. Následkem nedodržení tohoto termínu je ztráta práva. V případě věřitelů s trvalým pobytem, sídlem, nebo s adresou pobočky v jiné zemi Evropské unie jsou právní následky spojené s přihlášením pohledávky, resp. nevyužitím této možnosti, spojeny se zveřejněním v Úředním věstníku Evropských společenství.

Notification for the creditors that whish to present claims not resultant from an insurance contract

For the presentation and registration of claims that do not result from an insurance contract (other type of claims) regulations of Act No XLIX on bankruptcy and liquidation (Cstv.) shall be applicable that is to say according to paragraph (7) of article 46 of Cstv. the registration is subject to the payment of a registration fee.

Considering the above mentioned in order to have the liquidator register your other type of claim (i.e. attorney’s fee, postal costs, other costs) the creditor shall pay 1% (but minimum 5000,-HUF and maximum 200,000,-HUF) of the claim as registration fee by transferring this amount to the account No 10032000-01483013-24000004 of Fővárosi Törvényszék Gazdasági Hivatala (Finance Office of the Metropolitan Court). The resolution number (12.Fpk.01-13-007406) of the liquidation process shall be indicated by the bank transfer.

We call your attention that the 60 day deadline for presenting a creditor’s claim shall apply with prejudice, for this the registration fee shall be paid within the same deadline.

Claims not resultant from an insurance contract shall be registered if the creditor certifies to the liquidator the payment within 60 days of the registration fee.

Information for the registered creditors of AIM Általános Biztosító Zrt. f.a.

Dear Creditors!

We hereby inform you that the liquidator has prepared the interim balance sheet and report of AIM Általános Biztosító Zrt. f.a. with the effective date of June 30th 2015 that has been sent by post to the registered creditors and the competent court.

No decision has been made yet over the interim balance sheet.

The competent court shall make a decision over the approval of the interim balance sheet that will be sent directly by the court to the registered creditors .

The liquidator shall be entitled to execute the deliberation once it becomes finally binding.

Sincerely:

AIM Általános Biztosító Zrt. f.a.

Budapest, February 2016


 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania likwidacyjnego

Trybunał Stołeczny decyzją nr 12.Fpk.01-13-007406/3 nakazał wszczęcie postępowania likwidacyjnego AIM Általános Biztosító Zrt. v.a. (AIM Powszechny Zakład Ubezpieczeń, spółka akcyjna, w likwidacji) (H-1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11.). Wyznaczonym likwidatorem jest Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft. (Likwidator Instytucji Kredytowych, spółka z o.o.). Data otwarcia likwidacji: 28 lutego 2014 roku. Postępowanie likwidacyjne firmy jest przeprowadzone na podstawie ustawy XLIX z 1991 roku o postępowaniu upadłościowym i postępowaniu likwidacyjnym (w dalszej części: Cstv.), oraz ustawy LX z 2003 roku o ubezpieczycielach i działalności ubezpieczeniowej (w dalszej części:  Bit.).

Zgłoszenie wierzytelności przez wierzycieli

Wierzyciele mają prawo do zgłaszania likwidatorowi roszczeń wierzycielskich w ciągu 60 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym (April 12th 2014 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content) decyzji o wszczęciu postępowania likwidacyjnego.

Zgłoszenie wysłane do likwidatora należy oznaczyć napisem: „ZGŁOSZENIE WIERZYTELNOŚCI”. Zgłoszenie należy złożyć  nawet w przypadku, jeżeli przeciwko firmie toczy się postępowanie urzędowe lub sądowe w związku z roszczeniem

zgłoszenie wierzytelności

Skutki prawne niedotrzymania terminu wyznaczonego do zgłaszania wierzytelności przez wierzycieli

Zgodnie z akapitem (4) § 222 Ustawy o ubezpieczycielach, w przypadku likwidacji ubezpieczyciela wierzyciele są zobowiązani zgłosić wierzytelności w ciągu 60 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym decyzji sądu o wszczęciu postępowania likwidacyjnego. Niedotrzymanie tego terminu skutkuje utratą prawa. W odniesieniu do wierzycieli posiadających stałe miejsce zamieszkania, siedzibę lub oddział w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, skutki prawne dotyczące zgłaszania wierzytelności, oraz niedokonania zgłoszenia są związane z opublikowaniem w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Notification for the creditors that whish to present claims not resultant from an insurance contract

For the presentation and registration of claims that do not result from an insurance contract (other type of claims) regulations of Act No XLIX on bankruptcy and liquidation (Cstv.) shall be applicable that is to say according to paragraph (7) of article 46 of Cstv. the registration is subject to the payment of a registration fee.

Considering the above mentioned in order to have the liquidator register your other type of claim (i.e. attorney’s fee, postal costs, other costs) the creditor shall pay 1% (but minimum 5000,-HUF and maximum 200,000,-HUF) of the claim as registration fee by transferring this amount to the account No 10032000-01483013-24000004 of Fővárosi Törvényszék Gazdasági Hivatala (Finance Office of the Metropolitan Court). The resolution number (12.Fpk.01-13-007406) of the liquidation process shall be indicated by the bank transfer.

We call your attention that the 60 day deadline for presenting a creditor’s claim shall apply with prejudice, for this the registration fee shall be paid within the same deadline.

Claims not resultant from an insurance contract shall be registered if the creditor certifies to the liquidator the payment within 60 days of the registration fee.


 

Informácie o nariadení likvidácie

Súd Hlavného mesta prostredníctvom svojho uznesenia č. 12.Fpk.01-13-007406/3. nariadil likvidáciu spoločnosti AIM Általános Biztosító Zrt. v.a. (H-1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11.). Ustanoveným likvidátorom je Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft. Začiatok likvidácie: 28. februára 2014. Likvidácia spoločnosti sa uskutočňuje na základe Zákona č. XLIX. z roku 1991. o konkurznom konaní a o likvidačnom konaní (ďalej len: KZ), ako aj podľa Zákona č. LX. z roku 2003 o poisťovniach a poistných činnostiach (ďalej len: ZoP).

Nahlásenie pohľadávky veriteľa

Veritelia môžu svoje pohľadávky prihlásiť likvidátorovi do 60 dní (April 12th 2014 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content) od uverejnenia súdneho rozhodnutia o nariadení likvidácie vo Vestníku firiem.

Pri prihláške odosielanom likvidátorovi uveďte: „KÖVETELÉS BEJELENTÉSE” (NAHLÁSENIE POHĽADÁVKY). Nahlásenie je potrebné aj vtedy, ak už bola požiadavka nahlásená likvidátorovi, a ak voči spoločnosti prebieha v súvislosti s požiadavkou konanie orgánov alebo súdu.

prihlásenie pohľadávky

Právne následky premeškania termínu predpísaného na nahlásenie požiadavky

Na základe (4) odseku  § 222. zákona ZoP, sú veritelia v rámci likvidácie poisťovne povinní do 60 dní od uverejnenia súdneho rozhodnutia nariaďujúceho likvidáciu vo Firemnom vestníku nahlásiť svoje požiadavky. Zameškanie tejto lehoty má za následok stratu práva. V prípade tých veriteľov, ktorých trvalé bydlisko, sídlo alebo pobočka sa nachádza v inej členskej krajine Európskej Únie, právne dôsledky nahlásenia (resp. jeho zanedbania) požiadaviek veriteľa sú spojené v uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Notification for the creditors that whish to present claims not resultant from an insurance contract

For the presentation and registration of claims that do not result from an insurance contract (other type of claims) regulations of Act No XLIX on bankruptcy and liquidation (Cstv.) shall be applicable that is to say according to paragraph (7) of article 46 of Cstv. the registration is subject to the payment of a registration fee.

Considering the above mentioned in order to have the liquidator register your other type of claim (i.e. attorney’s fee, postal costs, other costs) the creditor shall pay 1% (but minimum 5000,-HUF and maximum 200,000,-HUF) of the claim as registration fee by transferring this amount to the account No 10032000-01483013-24000004 of Fővárosi Törvényszék Gazdasági Hivatala (Finance Office of the Metropolitan Court). The resolution number (12.Fpk.01-13-007406) of the liquidation process shall be indicated by the bank transfer.

We call your attention that the 60 day deadline for presenting a creditor’s claim shall apply with prejudice, for this the registration fee shall be paid within the same deadline.

Claims not resultant from an insurance contract shall be registered if the creditor certifies to the liquidator the payment within 60 days of the registration fee.

Information for the registered creditors of AIM Általános Biztosító Zrt. f.a.


 

Notifica sull’ordine di liquidazione obbligatoria

La Fővárosi Törvényszék (Corte Metropolitana) con il suo ordine N. 12.Fpk.01-13-007406/3 ha deciso sulla liquidazione obligatoria di AIM Általános Biztosító Zrt. v.a. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11. in seguito Compagnia). Il liquidatore nominato é Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft. Data iniziale della liquidazione obligatoria: 28 febbraio 2014. La liquidazione obbligatoria è svolta secondo la legge XLIX di 1991 sui processi fallimentari e liquidazioni (in seguito Cstv.), e la legge LX di 2003 sulle assicuratrici e attività assicurativa (in seguito Bit.).

Presentazione di richiesta creditizia

I creditori possono presentare le loro richieste creditizie al liquidatore in 60 giorni dalla data di publicazione dell’ordine di liquidazione obligatoria nella Gazzetta di Imprese (April 12th 2014 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content).

La presentazione deve contenere: „KÖVETELÉS BEJELENTÉSE” („Presentazione di richiesta”). La presentazione creditizia é necessaria anché se la richiesta è giá stata presentata al liquidatore nella procedura di liquidazione volontaria nonché se é oggetto di un processo amministrativo oppure giudiziario iniziato contro la Compagnia.

presentazione richiesta creditiza

Conseguenza di ommissione termine previsto per presentare una richiesta creditizia

Secondo il paragrafo (4) articolo 222 del Bit, nel corso della liquidazione obligatoria i creditori sono tenuti a presentare le loro richieste entro 60 giorni dalla data della pubblicazione dell’annuncio sulla liquidazione obbligatoria nella Gazzetta delle Imprese. Ommissione di tale termine risulta decadenza dal diritto. Per i creditori aventi residenza, sede o filiale in uno stato membro diverso dell’Unione Europea, la data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea è tenuta normativa riguardando la presentazione di richiesta creditizia nonché la sua omissione.

Notifica per i creditori che intendono a presentare una richiesta non proveniente da un contratto

Per la presentazione e registrazione delle richieste non provenienti di un contratto assicurativo vengono applicati i regolamenti della legge n XLIX di 1991 sui processi fallimentari e liquidazioni (Cstv.) cioè secondo comma (7) articolo 46 di Cstv. il pagamento della tassa di registrazione é condizione preliminare della registrazione della richiesta.

Considerando i suddetti per avere la richiesta di tipo altro (esempio costi di rappresentanza legale, costi postali, altri costi) registrata dal liquidatore, il creditore deve pagare 1% (minimo 5,000- HUF massimo 200,000,- HUF) della richiesta al conto bancario n. 10032000-01483013-24000004 del Fővárosi Törvényszék Gazdasági Hivatala (Ufficio Fiscale della Corte Metropolitana) come tassa di registrazione. Al bonifico bancario bisogna indicare il numero dell’ordine della liquidazione (12.Fpk.01-13-007406).

Vi informiamo che l’omissione del termine di 60 giorni per la presentazione della richiesta risulta decadenza dal diritto, perciò entro questa termine anche la tassa di registrazione deve essere pagata.

Le richieste non provenienti da un contratto assicurativo saranno registrate se il pagamento entro 60 giorni della tassa di registrazione è verificato al liquidatore.


 

Tájékoztatás az AIM Általános Biztosító Zrt. f.a. ügyfelei részére

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Fővárosi Bíróság a Cégközlöny 2014. február 28-i számában közzétette az AIM Általános Biztosító Zrt. v.a. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11.) felszámolási eljárásának megindítását. A hitelezői igénybejelentésre vonatkozóan a felszámoló közvetlenül is tájékoztatást küld az ügyfelek részére. Budapest, 2014. február 28.

A Cégközlönyi közzététel alább olvasható

Tisztelettel:
végelszámoló

A Fővárosi Bíróság 12.Fpk.01-13-007406/10. sz. végzése felszámolási eljárásban hozott végzés közzétételéről

A bíróság a(z) AIM Általános Biztosító Zrt. "v. a." (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11.; cégjegyzékszáma: 01 10 045571; adószáma: 13851349-2-44) adós elleni felszámolási eljárásában az alábbiakat teszi közzé:

A Fővárosi Bíróság elnevezése 2012. január 1-től: Fővárosi Törvényszék.
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 3. sorszámú végzésével az AIM Általános Biztosító Zrt. "va" (székhely: 1097. Budapest, Könyves K. krt. 11., cégjegyzékszám: 01-10-045571., adószám: 13851349-2-44) adós felszámolását főeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft. (1071. Budapest, Damjanich u. 11-15.)
A felszámolóbiztos(ok):
Kissné Ágics Ilona 1071. Bp. Damjanich u. 11-15.
A felszámolási eljárás megindítására irányuló kérelem benyújtásának időpontja: 2013. december 21.
A felszámolás kezdő időpontja e végzés Cégközlönyben való közzétételének napja.
A Fővárosi Törvényszék Gazdasági Hivatalánál kezelt elkülönített számla száma: 10032000-01483013-24000004.
Mindazok (ideértve a zálogjogosultakat, és a 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti függő követelések jogosultjait is), akik az adóssal szemben fennálló ismert követeléseiket -kivéve a felszámolási eljárást közvetlenül megelőző csődeljárásban (27. § (2) bekezdés e) pont) már bejelentett és nyilvántartásba vett követeléseket- a felszámolás során hitelezőként érvényesíteni kívánják, ismert követeléseiket e végzés közzétételétől számított 60 napon belül jelentsék be a felszámolónak.

Budapest, 2014. február 25.

A közzététel időpontja: 2014. február 28.


 

Tájékoztatás az AIM Általános Biztosító Zrt. v.a. ügyfelei részére

Tisztelt Ügyfeleink!

A végelszámoló által küldött, 2013. május 2-án kelt tájékoztató levél alapján, amennyiben Önök valamilyen termék (háztartási gép, szórakoztató elektronikai berendezés, stb.) megvásárlása kapcsán kiterjesztett garancia biztosítással rendelkeztek és esetleg problémát jelent a visszaigényelhető összeg kiszámítása, az alábbi "Hitelezői igény bejelentése – a Biztosító nyilvántartásával egyezően" megnevezésű nyomtatványt használhatják követelésük bejelentésére. Ez esetben a Biztosító társaság által kimutatott összeggel egyezően kerül hitelezői igényük nyilvántartásba vételre.

Tisztelettel:
végelszámoló

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy hitelezői igényeik bejelentéséhez a végelszámoló által segítségül elkészített, alábbi nyomtatványt használhatják.

Hitelezői igény bejelentő

Hitelezői igény bejelentő (kiterjeszett garancia)

Creditor's claim form

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy amennyiben hitelezői igényként kamatkövetelést is bejelentenek, úgy azt számszerűsítve (kiszámolva) kell bejelenteni azzal, hogy pontosan meg kell jelölni a számítás módját (mekkora tőkeösszegre, milyen időtartamra, milyen mértékű kamatot kívánnak érvényesíteni).

Tisztelettel:
végelszámoló

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Fővárosi Bíróság a Cégközlöny 2013. május 2-i számában közzétette az AIM Általános Biztosító Zrt. v.a. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11.) végelszámolási eljárásának megindítását. A közzététel tartalmazza a hitelezői igénybejelentésre való felhívást, valamint a bejelentés módját, melyről a végelszámoló közvetlenül is tájékoztatást küld az ügyfelek részére.

A végelszámolási eljárással, illetve a hitelezői igények bejelentésével kapcsolatos tájékoztatásunkat ezúton az alábbiakban is ismertetjük ügyfeleinkkel.

Budapest, 2013. május 2.

Tisztelettel:
végelszámoló

(bg) «Покана за предявяванена вземане. Спазете срока» (es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables» (cs) «Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty» (da) «Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne» (de) «Aufforderung zur  Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten! » (et) «Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad» (el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες» (en) «Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed» (fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter» (it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare» (lv) «Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro» (lt) «Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai» (hu) «Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők» (mt) «Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati» (nl) «Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen» (pl) «Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów» (pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar» (ro) «Invitație de a prezenta o creanță; termene ce trebuie respectate» (sk) «Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny» (sl) «Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati! » (fi) «Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat» (sv) «Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta»

Tisztelt Ügyfelünk!
Dear Customer,

Tájékoztatás a végelszámolás elrendeléséről

Tájékoztatjuk, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2013. január 25-én kelt határozatában visszavonta az AIM Általános Biztosító Zrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11.) alapítási és tevékenységi engedélyeit, valamint 2013. január 28-ai kezdettel elrendelte a társaság végelszámolását. A kijelölt végelszámoló a Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft. A végelszámolás kezdő időpontja: 2013. január 28. A cég végelszámolása a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Cégtörvény), valamint a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. Törvény (a továbbiakban: Biztosítókról szóló törvény) alapján folyik.

Information on ordering the winding-up

We inform you, that in a resolution dated 25 January 2013, the Hungarian Financial Supervisory Authority (HFSA) revoked the foundation and operating licence of AIM Általános Biztosító Zrt., 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11. (AIM General Insurance Co. Ltd.) and ordered the institution’s final settlement (winding up procedure) effective from 28th January 2013. The HFSA assigned Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft. (Credit Institution Liquidator Non-profit LLC) as the appointed liquidator. The starting date of the winding up proceedings is 28 January 2013. The winding up will be done according to Act V. of 2006 on public company information, company registration and winding-up proceedings (Ctv. - Act on Companies) as well as Act LX of 2003 on Insurers and the Insurance Business (Bit.tv. - Act on Insurers).

Tájékoztatás a biztosítási szerződésekről

Tájékoztatjuk, hogy a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003.évi LX. törvény 222. § értelmében a Biztosító társasággal kötött biztosítási szerződése 2013. január 28-án megszűnt.

Information on Insurance Contracts

We inform you, that according to the Act LX of 2003 on Insurers and the Insurance Business (Bit.tv. - Act on Insurers), your insurance contract was terminated on the 28th January 2013.

Hitelezői követelés bejelentése

A végelszámolás miatt megszűnt biztosításával kapcsolatban esetlegesen keletkező (a szerződése megszűnését megelőzően keletkezett kárigény, vagy a szerződés megszűnését követő időszakra kifizetett díj kapcsán keletkező) hitelezői igényét a végelszámolás megindításáról szóló Cégbírósági végzés Cégközlönyben való közzétételét (2013. május 2.) követő 40 napon belül bejelentheti a végelszámolónak. A végelszámoló részére küldendő bejelentésen tűntessék fel: „KÖVETELÉS BEJELENTÉSE”. A bejelentés akkor is szükséges, ha a céggel szemben a követeléssel kapcsolatban hatósági, vagy bírósági eljárás van folyamatban. Tájékoztató az AIM Általános Biztosító Zrt. f.a. regisztrált hitelezői részére

Tisztelt Hitelezők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a felszámoló 2015.06.30-i fordulónappal elkészítette az AIM Általános Biztosító Zrt. f.a. közbenső mérlegét és annak szöveges jelentését, melyet postai úton megküldött a regisztrált hitelezők és az eljáró törvényszék részére. A közbenső mérleg elbírálása jelenleg folyamatban van.

Az eljáró törvényszék a közbenső mérleg jóváhagyásáról végzésben rendelkezik, mely a regisztrált hitelezők részére közvetlenül a törvényszékről kerül megküldésre.

A végzésben foglaltaknak a felszámoló annak jogerőre emelkedését követően tud intézkedni.

Tisztelettel:

AIM Általános Biztosító Zrt. f.a.

Budapest,2016.február

Information for the registered creditors of AIM Általános Biztosító Zrt. f.a.

Dear Creditors!

We hereby inform you that the liquidator has prepared the interim balance sheet and report of AIM Általános Biztosító Zrt. f.a. with the effective date of June 30th 2015 that has been sent by post to the registered creditors and the competent court.

No decision has been made yet over the interim balance sheet.

The competent court shall make a decision over the approval of the interim balance sheet that will be sent directly by the court to the registered creditors .

The liquidator shall be entitled to execute the deliberation once it becomes finally binding.

Sincerely:

AIM Általános Biztosító Zrt. f.a.

Budapest, February 2016

Informazione per i cerditori registrati di AIM Általános Biztosító Zrt. f.a.

Gentilissimi Creditori

Con la presente vi informiamo che il liquidatore abbia preparato il bilancio interim di AIM Általános Biztosító Zrt. f.a. con effetto di 30 Giugno 2015 e lo abbia inviato per posta ai creditori registrati nonché lo abbia consegnato alla corte competente.

La delibera sul bilancio interim é ancora in corso.

Il liquidatore sará in grado di eseguire la delibra se é passata in giudicato.

Cordialmente:

AIM Általános Biztosító Zrt. f.a.

Budapest, lí xxx Febbraio 2016

Reporting creditors' claims

Your eventual creditor’s claim resultant from your terminated insurance contract (insurance claim arose before termination of the insurance contract or repayment claim of insurance premiums paid for the period following the termination date of the insurance contract) can be submitted to the liquidator within 40 days from publication of the Court resolution (2. may. 2013) in the official Company’s Journal (Cégközlöny). Please indicate in your submission „CLAIM REPORT”. Reporting your claim is necessary even if an official or a court process is ongoing in relation to it.

Hitelezői követelés bejelentésére előírt határidő elmulasztásának jogkövetkezménye

A bejelentés elmulasztása vagy késedelmes teljesítése nem jár jogvesztéssel, de a zárómérleg és a vagyonfelosztási határozat elfogadását követően a hitelezői igényt már csak a megszűnt cég tartozásaiért történő helytállásra vonatkozó szabályok (a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 68. §-a) szerint lehet érvényesíteni. A végelszámolás során történő igény-bejelentés díjmentes.

Consequence of missing the deadline of claim reports

Failure or delay to file the notice of claim shall not constitute their forfeiture, however, following the approval of the closing balance sheet and the proposal for the distribution of assets, creditors' claims may only be satisfied according to the provisions governing surety facilities for the debts of the defunct company (article 68 of Act No. IV. of 2006 on Business Associations). The claim notification during the winding-up proceedure is free of charge.

Rendszeres tájékoztatások a végelszámolás menetéről

Tájékoztatjuk, hogy a végelszámoló a 2003. évi LX. törvény 221. § (1) bekezdése szerinti – a végelszámolás helyzetére vonatkozó tájékoztatását – a www.aiminsurance.eu honlapon teszi közzé a hitelezők részére.

Regular briefings of  the winding-up procedure

Please note that according to paragraph (1) article 221 of the  Act. No. LX. of 2003 the liquidator will publish information on the actual state of the winding-up procedure for the creditors on the www.aiminsurance.eu website.

Budapest, 2013. május 2.  

Hitelezői igény bejelentési cím:

AIM Általános Biztosító Zrt. v.a. 
1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11.

Creditors’ notification address:

AIM Általános Biztosító Zrt. v.a. 
Hungary 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11.


 

Tájékoztatás az AIM Általános Biztosító Zrt. v.a. ügyfelei részére

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete az AIM Általános Biztosító Zrt. alapítási és tevékenységi engedélyeit visszavonta és a Biztosító végelszámolását 2013. január 28. napjától elrendelte. A „Biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003.évi LX. törvény” 222. § értelmében a Biztosító társasággal kötött biztosítási szerződések 2013. január 28-án megszűntek.

Kérdéseiket küldjék el az ugyfelszolgalat@aimico.eu e-mail címre, vagy hívják a (1) 461-0540-es telefonszámot, ahol a Biztosító munkatársai készséggel állnak rendelkezésükre.


Tisztelettel:
végelszámoló

 

Tájékoztatás


A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (Felügyelet) képviseletében AIM Általános Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhely: 1091 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11.) (Biztosító) szemben az alábbi határozatot hozom.

A Biztosító E-II-287/2006. számú határozattal kiadott alapítási engedélyét, valamint az E-II-52/2007. és E-II-145/2009. számú határozatokkal kiadott tevékenységi engedélyeit a jelen határozat kézhezvételének a napjával visszavonom, egyidejűleg elrendelem a Biztosító végelszámolását és végelszámolóként a Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 1071 Budapest, Damjanich u. 11-15.) jelölöm ki. A végelszámolás kezdő időpontja 2013. január hó 28. napja.